ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER

 
ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

Η νόσος των αιμορροΐδων είναι ιδιαίτερα συχνή. Περίπου το 80% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με αιμορροΐδες τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος και η αιμορραγία.

Διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροΐδες.

Η βασικότερη αιτία που σχετίζεται με την εμφάνισή τους είναι η δυσκοιλιότητα και ιδιαίτερα, η έντονη και χρονοβόρος προσπάθεια κατά την αφόδευση.

Κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Οι αιμορροΐδες 3ου και 4ου βαθμού θεραπεύονται μόνο με χειρουργική επέμβαση.

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ LASER
 LASER HEMORRHOIDOPLASTY LHP

Η εφαρμογή του Laser στους αιμορροϊδικούς όζους οδηγεί στην προοδευτική συρρίκνωσή τους. Με αυτό τον τρόπο η νόσος θεραπεύεται χωρίς να χρειάζεται αφαίρεση των αιμορροΐδων .

 Το Laser δρα μόνο στις αιμορροΐδες και δεν επηρρεάζει τους φυσιολογικούς ιστούς

 Η επέμβαση γίνεται χωρίς καθόλου αιμορραγία

 Δεν υπάρχει κίνδυνος κάκωσης των πέριξ ανατομικών στοιχείων

 Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος ως καθόλου

 Το 98% των ασθενών δηλώνουν ευχαριστημένοι από την επέμβαση και το αποτέλεσμά της

 
ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Περιεδρικό συρίγγιο είναι η μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό.

Συνήθως είναι το αποτέλεσμα φλεγμονής στην περιοχή (απόστημα), που εκδηλώνεται με πόνο, ερυθρότητα, διόγκωση και πυρετό. Η αυτόματη ή χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος είναι δυνατόν να οδηγήσει στη δημιουργία περιεδρικού συριγγίου.

Κυριότερο σύμπτωμα είναι η χρόνια αποβολή βλεννοπυώδους υγρού.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ ΜΕ LASER
FISTULA TRACT LASER CLOSURE (FILAC)

 

Η θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου με Laser περιλαμβάνει την προώθηση ειδικής οπτικής ίνας εντός του συριγγίου και την κυκλοτερή εφαρμογή ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η ελεγχόμενη φωτοθερμική αποδόμηση και ταυτόχρονη σύγκλειση του συριγγίου.

 To Laser δεν προκαλεί καμία επίδραση στους ιστούς γύρω από το συρίγγιο. Η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής.

 Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση του συριγγίου

 Δεν υπάρχει καθόλου αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβασης

 Δεν υπάρχει καθόλου πόνος μετά την επέμβαση

 
ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ

Η κύστη κόκκυγα είναι μια συχνή πάθηση στις ηλικίες μεταξύ 15 και 30 ετών, με τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το οικογενειακό ιστορικό προδιαθέτουν στην εμφάνισή της. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης, το βάθος της μεσογλουτιαίας σχισμής και το είδος της τριχοφυϊας.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας είναι η ανοικτή, η κλειστή και η ημίκλειστη. Μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι οι μεγάλες χειρουργικές τομές και ο μακρός χρόνος μετεγχειρητικής επούλωσης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ ΜΕ LASER

Η μέθοδος laser περιλαμβάνει την εισαγωγή της ειδικής οπτικής ίνας εντός της κύστης από μικρού μεγέθους τομή και την κυκλοτερή εφαρμογή ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η ελεγχόμενη φωτοθερμική αποδόμηση της κύστης και όλων των συριγγίων και η ταυτόχρονη σύγκλεισή τους.

 Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της κύστης

 Δεν υπάρχει καθόλου αιμορραγία

 Η εγχειρητική τομή είναι ελάχιστη

 Δεν υπάρχει καθόλου πόνος μετά την επέμβαση

 Η επούλωση και η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ταχύτατη

 Το ποσοστό επιτυχίας είναι συγκρίσιμο με αυτό των κλασσικών μεθόδων